Akciové produkty

Udržateľnosť

picture organic clothing logo

Odstránenie fosílnych palív

Boj proti klimatickým zmenám začína odstránením fosílnych palív, vrátane ropy.
Zahŕňa to všetky aspekty nášho podnikania od východiskových materiálov po obaly, a to prostredníctvom všetkých ciest a prepravy.

Materiály

Tradičný spôsob výroby zimnej bundy vyžaduje ťažbu ropy. Avšak, existujú aj iné riešenia. Všetko začína tu...
Textilná výroba je zodpovedná za približne 8% celkovej celosvetovej uhlíkovej emisie. Lepšie využívanie materiálov a procesov, ktoré znižujú dopady na životné prostredie je základom pre našu povinnosť, ktorú máme k životnému prostrediu.

Organické materiály

84% bavlny, ktorú využívame je organická
-46% redukcie v našej karbónovej emisií

Recyklované materiály

69% využitého polyesteru na výrobu technického odevu je z recyklovaných fliaš
-40% redukcie našej karbónovej emisie prostredníctvom týchto techník

Recyklovateľné materiály

Naše dlhodobé partnerské továrne nám poskytujú šancu odtrhnúť sa od tradičných metód produkcie. Z našich technických látok si berieme zvyšky, vyprodukované počas výrobných procesov a opätovne ich využívame na podšívku pre niektoré naše produkty (bundy, spacie vaky). Každé podšitie je jedinečná zmes náhodne zvolených farieb.

Živočíšne materály

100% vlny a kože, ktorú využívame pochádza zo zvierat chovaných ľuďmi a neobsahuje toxické chemikálie.

Materiály z bio-zdrojov

Náš primárny zámer je vytvoriť nové technické látky z rastlín, aby sa odstránilo celkové využívanie materiálov zakladajúcich sa na rope. Vedeli ste že, bežný spôsob výroby technickej látky zahŕňa ťažbu (suchej) ropy?

Avšak, existujú aj iné možnosti...

Prvá možnosť zahŕňa recyklovanie plastových fliaš na výrobu nití, čo „Picture“ robí už od svojho začiatku v roku 2008. Fľaše sú však stále ropným odpadom a predstavujú strednodobú až dlhodobú alternatívu, ktorá nie je uspokojivá.
Druhá sa nazýva bio-zaisťovanie zdrojov. V prípade snehovej bundy to znamená výrobu tkaniny na rastlinnej báze, ako napríklad z cukrovej trstiny alebo ricínového oleja. Náš krátkodobý cieľ je rozšíriť využívanie bio zaisťovania zdrojov v celej našej zbierke technických odevov. Tento proces začneme v zime v roku 2019/2020.
Tretia možnosť, ktorá sa stále nachádza v počiatočnom štádiu, spočíva v bio recyklácii použitého oblečenia.

Trvanlivosť a životnosť produktu

Všetky naše produkty sú navrhované tak, aby vydržali čo najdlhšie. Čím dlhšie produkt vydrží, tým sa menej nakupuje. Odporúčame vám, aby ste sa riadili našimi jednoduchými pokynmi pre starostlivosť o produkt, aby ste si zaistili, že si budete užívať dlhodobý, vysoko výkonný odev.

Sme zodpovední za to ako využívate „Picture“ produkty

Radšej ako vymieňať starý produkt za nový, robíme všetko preto aby sme opravili trhliny, slzy a ostatné poškodenia produktu, ktoré boli spôsobené jeho používaním. Spolupracujeme s viacerými opravárenskými strediskami po celom svete, aby sme poskytli tento servis.
Často organizujeme kampane v „Picture“ obchodoch, aby sme zozbierali staré oblečenie (všetkých značiek), ktoré už dlhší čas nepoužívate. Toto robíme, aby sme otestovali rozličné bio-recyklačné možnosti čo existujú (zelená chémia), na to aby sme boli schopní vytvoriť nové produkty z už používaného oblečenia.

Produkcia

Rešpektovanie pracovníkov, pochopenie každého kroku dodávateľského reťazca a výber správnych zdrojov energie sú hlavnými aspektami nášho výrobného procesu.

Ľudia a stroje Výroba akéhokoľvek produktu si vyžaduje energiu, toto je len fakt, že 42% z celkovej svetovej emisie uhlíka pochádza z elektriny. Elektrická energia použitá na výrobu je zodpovedná za 42% celosvetovej uhlíkovej emisie (International Energy Agency, 2016) ((svk. Medzinárodná Energetická Agentúra)) Toto je jedna z hlavných príčin klimatickej zmeny.

Zdroje energie

Fosílne palivá: uhlie, ropa, zemný plyn

Obnoviteľná energia: solárna, veterná, vodná elektrina, biomasa, geotermálna


Používate pre svoj domov obnoviteľné zdroje energie?

Radi by sme pracovali s továrňami, ktoré vyrábajú naše výrobky tak, aby využívali obnoviteľné zdroje energie.

Náš sortiment

Výroba produktu je dlhý proces, ktorý zahŕňa niekoľko zainteresovaných strán. Aj keď sme v priamom kontakte s továrňami, ktoré vyrábajú hotový výrobok, myslíme si, že je dôležité poznať všetkých v celom dodávateľskom reťazci.

V roku 2018 sme išli na Taiwanu a do Číny aby sme sledovali každý krok vo výrobnom procese zimnej vesty, počínajúc recykláciou plastických fliaš.
V roku 2017 sme cestovali do Turecka, aby sme z prvej ruky videli každý krok ktorý sa týka výroby tričiek z bio bavlny.