Akciové produkty

Transparentnosť


Nedostatočná odmena za prácu je v textilnom priemysle smutnou skutočnosťou. Pre nás sú komunitné služby a sociálne programy rovnako dôležité ako práca, ktorú robíme pre životné prostredie. Za každým produktom Picture sú skutočné ľudské bytosti.

Nadácia Fair Wear

Sme členom nadácie Fair Wear Foundation, kde v rámci nášho úsilia neustále zlepšujeme pracovné podmienky pre ľudí, ktorí vyrábajú naše výrobky.

Čo je nadácia Fair Wear?

Nadácia Fair Wear je organizácia, ktorá pracuje so značkami, továrňami, odbormi, neziskovými organizáciami a niekedy dokonca vládami na zlepšení pracovných podmienok pre zamestnancov odevného priemyslu.

Základom nášho partnerstva s nadáciou a každým podnikom je dodržiavanie 8 pilierov pracovných noriem nadácie Fair Wear.


  • 100% podnikov v ktorých vyrábame sa zúčastňujú programu FWF (Nadácia Fair Wear) na zlepšenie pracovných podmienok
  • 84% objemu našej výroby sa vyrába iba v 2 továrňach, s ktorými spolupracujeme od začiatku činnosti spoločnosti Picture v roku 2008.
  • Nadácia Fair Wear každý rok vykonáva audit našich nákupných praktík, našich vzťahov s továrňami a našej schopnosti implementovať iniciatívy, z ktorých majú prospech pracovníci. Účasť na procese neustáleho zlepšovania nadácie vyžaduje dôkladné znalosti o tom, ako každá továreň funguje, o potenciálnych subdodávateľoch a o tom, ako vykonávať audity, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pracovných noriem nadácie.
  • V roku 2019 sa 100% tovární, s ktorými spolupracujeme, zúčastnilo programu FWF zameraného na zlepšenie pracovných podmienok v odevnom priemysle a 84% nášho objemu výroby v súčasnosti prechádza auditmi. Do roku 2022 sa pokúsime o 100%.